BẢNG GIÁ XE & KHUYẾN MÃI THÁNG 05

Mazda2

Mazda2

Phiên bảnGiá công bốGiá đặc biệt Tháng 05
1.5 AT408,000,000 VNĐ 408,000,000 VNĐ
1.5 LUXURY484,000,000 VNĐ 484,000,000 VNĐ
1.5 PREMIUM534,000,000 VNĐ 534,000,000 VNĐ
Mazda2 Sport

Mazda2 Sport

Phiên bảnGiá công bốGiá đặc biệt Tháng 05
1.5 Premium572,000,000 VNĐ 572,000,000 VNĐ
1.5 Luxury527,000,000 VNĐ 527,000,000 VNĐ
Mazda3

Mazda3

Phiên bảnGiá công bốGiá đặc biệt Tháng 05
1.5L Deluxe579,000,000 VNĐ 579,000,000 VNĐ
1.5L Luxury624,000,000 VNĐ 624,000,000 VNĐ
1.5L Premium729,000,000 VNĐ 729,000,000 VNĐ
Mazda3 Sport

Mazda3 Sport

Phiên bảnGiá công bốGiá đặc biệt Tháng 05
1.5 Luxury639,000,000 VNĐ 639,000,000 VNĐ
1.5 Premium679,000,000 VNĐ 679,000,000 VNĐ
Mazda6

Mazda6

Phiên bảnGiá công bốGiá đặc biệt Tháng 05
2.5L Signature Premium GTCCC899,000,000 VNĐ 899,000,000 VNĐ
2.0L Premium GTCCC815,000,000 VNĐ 815,000,000 VNĐ
2.0L Premium 769,000,000 VNĐ 769,000,000 VNĐ
CX-3

CX-3

Phiên bảnGiá công bốGiá đặc biệt Tháng 05
1.5 Premium664,000,000 VNĐ 664,000,000 VNĐ
1.5 Luxury579,000,000 VNĐ 579,000,000 VNĐ
1.5 Deluxe (Mâm 18)549,000,000 VNĐ 549,000,000 VNĐ
1.5 AT512,000,000 VNĐ 512,000,000 VNĐ
CX-30

CX-30

Phiên bảnGiá công bốGiá đặc biệt Tháng 05
2.0 Luxury (E5)699,000,000 VNĐ 699,000,000 VNĐ
2.0 Premium (E5)749,000,000 VNĐ 749,000,000 VNĐ
New CX-5

New CX-5

Phiên bảnGiá công bốGiá đặc biệt Tháng 05
2.5 Signature (Exclusive)979,000,000 VNĐ 979,000,000 VNĐ
2.5 Signature (Sport)959,000,000 VNĐ 959,000,000 VNĐ
2.0 Premium (Exclusive)869,000,000 VNĐ 869,000,000 VNĐ
2.0 Premium (Sport)849,000,000 VNĐ 849,000,000 VNĐ
2.0 Premium (Active)829,000,000 VNĐ 829,000,000 VNĐ
2.0 Luxury789,000,000 VNĐ 789,000,000 VNĐ
2.0 Deluxe749,000,000 VNĐ 749,000,000 VNĐ
CX-8

CX-8

Phiên bảnGiá công bốGiá đặc biệt Tháng 05
2.5 Premium AWD (6S)1,129,000,000 VNĐ 1,129,000,000 VNĐ
2.5 Premium AWD (7S)1,119,000,000 VNĐ 1,119,000,000 VNĐ
2.5 Premium 1,024,000,000 VNĐ 1,024,000,000 VNĐ
2.5 Luxury949,000,000 VNĐ 949,000,000 VNĐ
BT-50

BT-50

Phiên bảnGiá công bốGiá đặc biệt Tháng 05
1.9 MT 4x2 (E5)584,000,000 VNĐ 584,000,000 VNĐ
1.9 AT 4x2 (E5)644,000,000 VNĐ 644,000,000 VNĐ
1.9 AT 4x2 (Trang bị Bagamui)649,000,000 VNĐ 649,000,000 VNĐ
1.9 MT 4x2 (Trang bị Bagamui)589,000,000 VNĐ 589,000,000 VNĐ
.